moens klint2014dump

Vi besøger Møns Klint

"Møns Klint er et naturområde i verdensklasse. Her rejser de blændende hvide ’vægge’ af kridt sig af den blå Østersø."  - Citat fra Naturstyrelsens hjemmeside

Den 29. maj 2007 åbnede GeoCenter Møns Klint under overværelse af dets protektor Dronning Margrethe. Museet ligger tæt på selve klinten, og her søger man at fange børn, voksne og turisters opmærksomhed.

 

Vi går en tur inden for og ser på nogle få udvalgte detaljer.

  indgang
     

Der er megen information om kridtlaget under Danmark. På billedet til højre ses en model af Sjælland og undergrunden. Nogle steder er kridtlaget omkring 2.200 meter tykt.

 

Kridt og kalk i Danmarks undergrund gør også, at vi har meget kalk i vores drikkevand.


Geologerne er meget glade for at fortælle os, at kridtlaget er det eneste geologiske lag, der findes på alle syv kontinenter. Er man kreationist, så passer det godt sammen med en verdensomspændende syndflod, som Bibelen fortæller os om.

  kalk sealand
     

Museet har bygget nogle kunstige kridtvægge for at imponere turisterne.

Kridt og kalk er dannet af alger, som døde i Jordens urtid. Verdenshavene blev sure på grund af undesøiske vulkaner. Der er svovl røgen fra vulkaner, og det skabte det, videnskaben kalder syrehave.

 

Algerne døde og sank til bunds og dannede disse tykke kridt- og kalklag. Alt dette skete fordi kontinenterne gled fra hinanden.

 

Officielt kaldes det for KT massedøden, hvor også dinosaurerne uddøde.

  udstilling01
     

Der er en dinosaur oppe oven på i museet. Den blev fundet i Østgrønland i 1988.

 

Det er en Plateosaurus. Senere i 2012 blev der fundet en ung dino i Grønland.

 

 

  dino greenland
     

Se dette flotte videoklip, som en drone har taget. En smuk sommerdag, gemt på youtube.com  . . .